آسیب شناسی حراستها در سازمان
46 بازدید
محل نشر: درون سازمانی
نقش: نویسنده
سال نشر: ۱۳۹۰
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی نقاط قوت وضعف محیطهای سازمانی در ابعاد مختلف و نقش حراست در عملکرد فرایندی مدیریت هوشمند و اثر گذار