شاخص های روابط انسانی مطلوب در سازمانهای آموزشی با رویکرد اسلامی
50 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی